Generalforsamling 22.4.2021 desværre udsat

Husets generalforsamling er udsat igen og indtil videre. Skulle være afholdt torsdag den 22. april 2021.

Var oprindelig planlagt til tirsdag den 23. marts kl. 18, idet den i henhold til vedtægterne skal holdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel, men Corona kom i vejen.

Et af de vigtige punkter på dagsorden er valg til bestyrelsen, idet der i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. De 3 er:  Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen Larsen. Endvidere skal der vælges 2 suppleanter og 1 revisor, hvor Jørgen Erik Kristensen er på valg.

Mød op og gør din indflydelse gældende! 

Alle der har betalt kontingent for 2020 har stemmeret på generalforsamlingen.

Vi melder snarest tilbage når der er en ny dato.

Vi går igang igen – med omtanke.

Aktiviteterne i Åbyskov Forsamlingshus starter igen med generalforsamling den 2. Juli kl 18. 

Der er en ledig plads i bestyrelsen og en suppleantpost. Hvis der er nogen interesserede med kompetencer indenfor regnskab, så hører vi gerne om det.

Alle med medlemskort til 2019 har stemmeret.

Vi starter mødet med biksemad kl 18.

Vi glæder os så meget til at komme i gang igen.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Godt fremmøde til generalforsamlingen

Generalforsamling 25 marts 2020

Vi kalder atter til Generalforsamlingen i Åbyskov Forsamlingshus.

25. Marts 2020 kl 18

Dagsorden ifølge vedtægtens § 9.
Forslag der ønskes optaget til behandling indsendes til formanden inden den 18. Marts 2020.
Forslag kan sendes pr. mail til formand@aabyskov-forsamlingshus.dk .
Alle der har betalt kontingent for 2019 har stemmeret.

Efter generalforsamlingen serveres et let måltid. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men det er praktisk af hensyn til spisningen.

Kontakt Jørgen på havblik@sydfynsmail.dk eller telefon 4224 7143 angående spisning.

Bestyrelsen 2019

Efter generalforsamlingen 6 marts 2019 har den nye bestyrelse fundet sammen og afholdt første bestyrelsesmøde 31/3-2019.

Første punkt på dagsordenen er at konstituere bestyrelsen, og her er resultatet:

  • Formand : Arne Jensen
  • Næstformand : Jan Hansen
  • Kasserer: Jørgen Larsen
  • Sekretær: Preben Gammelmark
  • Medlem: Elin Boss
  • Medlem: Aase Koefoed
  • Medlem: Karsten Grumløse
  • Suppleant: Jens-Åge Preisler
  • Suppleant: Ulla Henriksen

Vi ser frem til et dejligt og ambitiøst 2019 program.

Byggeriet er snart overstået og vi nyder allerede den nye indgang og de nye toiletter. Der er stadig meget at lave og bestyrelsen går allerede i gang med det næste møde om en uge – 8/4  – for at sikre fremdrift i planlagte aktiviteter.

Bestyrelsen er konstitueret

Der er en ny bestyrelsen på scenen for 2017

Bestyrelsen blev valg på generalforsamlingen  9 marts 2017 og har efterfølgende konstitueret sig som følger:

[intense_table columns=”Rolle,Hvem” data=”Formand, Arne Jensen,Næstformand, Jan Hansen,Kasserer, Jørgen Larsen,Sekretær, Gitte Jensen,Byggeri, Elin Boss,Medlemmer, Anne Grethe Skovgaard,Internet, Preben Gammelmark,1 Suppleant, Jens-Åge Preisler,2 Suppleant, Mark Sundstrup”]