Bestyrelsen 2019

Efter generalforsamlingen 6 marts 2019 har den nye bestyrelse fundet sammen og afholdt første bestyrelsesmøde 31/3-2019.

Første punkt på dagsordenen er at konstituere bestyrelsen, og her er resultatet:

  • Formand : Arne Jensen
  • Næstformand : Jan Hansen
  • Kasserer: Jørgen Larsen
  • Sekretær: Preben Gammelmark
  • Medlem: Elin Boss
  • Medlem: Aase Koefoed
  • Medlem: Karsten Grumløse
  • Suppleant: Jens-Åge Preisler
  • Suppleant: Ulla Henriksen

Vi ser frem til et dejligt og ambitiøst 2019 program.

Byggeriet er snart overstået og vi nyder allerede den nye indgang og de nye toiletter. Der er stadig meget at lave og bestyrelsen går allerede i gang med det næste møde om en uge – 8/4  – for at sikre fremdrift i planlagte aktiviteter.