Forsamlingshusets muligheder for at afholde arrangementer er naturligvis meget berørt af de restriktioner om forsamlingers størrelse og kan derfor heller ikke gennemføre arrangementer, hvor der deltager mere end 50 personer samtidig. Vi kan håbe at restriktioner omkring forsamlingers størrelse hæves, så vi igen kan afholde arrangementer med et blandet indhold – foredrag, underholdning, fællesspisninger, loppemarked og meget andet. Vi ser frem til, at vi igen kan åbne og få liv i huset.

Det vil være nærliggende, at der holdes en ”Åbningsfest”, når mulighederne byder sig.
For udlejning af huset til private er de aktuelle retningslinjer meget stramme, idet der ikke må afholdes arrangementer, hvor antallet af personer ikke må være højere end 10, hvilket har betydet mange aflysninger og dermed mistede indtægter for huset. Vi håber meget, at det inden for en overskuelig tid, igen bliver muligt at holde private sammenkomster i huset.

De første 3 mdr. af 2021 planlægges ud fra de aktuelt gældende regler for forsamlinger og gennemføres naturligvis under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når vi passer på hinanden kan alle være trygge ved at deltage i husets arrangementer.