Husets generalforsamling er udsat igen og indtil videre. Skulle være afholdt torsdag den 22. april 2021.

Var oprindelig planlagt til tirsdag den 23. marts kl. 18, idet den i henhold til vedtægterne skal holdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel, men Corona kom i vejen.

Et af de vigtige punkter på dagsorden er valg til bestyrelsen, idet der i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. De 3 er:  Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen Larsen. Endvidere skal der vælges 2 suppleanter og 1 revisor, hvor Jørgen Erik Kristensen er på valg.

Mød op og gør din indflydelse gældende! 

Alle der har betalt kontingent for 2020 har stemmeret på generalforsamlingen.

Vi melder snarest tilbage når der er en ny dato.