Reservationer

Vil du leje huset? Sådan kommer du i gang:

  1. Er huset ledigt på datoen for dit arrangement?
    Det kan du se på kalenderen nedenfor.
  2. Orienter dig om pris, lejevilkår og lejebetingelser her:  Lejevilkår og Lejebetingelser
  3. Kontakt viceværten
    Telefon/SMS: 3048 2738 eller mail : vicevaert@aabyskov-forsamlingshus.dk

Desværre er der et teknisk problem i øjeblikket (21/8-2021) på grund af en ændring hos Google, så listen nedenfor aktualiseres ikke automatisk.  Huset’s webmaster (Preben G.)  arbejder på at progammere dette på ny. Indtil dette er på plads, ring venligst til vicevært for at få bekræftigelse på ledige datoer. Her er et udtræk fra listen.

Status :  5/11 06:58

2021
5/11/2021 Fredagsbar 16-18
8/11/2021 Andebanko 17-21:45
13/11/2021 privat fest og 12.11. fra kl 15
20/11/2021 privat fest og 19.11. fra kl 15
27/11/2021 Julefrokost med John Mogensen Jam 18
28/11/2021 privat arrangement 15
2/12/2021 Julebanko 19
3/12/2021 Fredagsbar 16-18
4/12/2021 Privat fest.
11/12/2021 Privat fest.
22/12/2021 Juletræsfest 18 – 20.30
2022
07/01/2022 Fredagsbar kl. 16-18
19/01/2022 Foredrag Asser Amdisen kl. 19-21
20/01/2022 Bestyrelsesmøde kl. 19-22
04/02/2022 Fredagsbar kl. 16-18
10//02/2022 Bestyrelsesmøde Kl. 19-22
27/02/2022 Fastelavn
05/03/2022 privat fest og 4.3. fra kl. 15
12/03/2022 Dilettant forestilling
16/03/2022 Dilettant forestilling
19/03/2022 Dilettant forestilling
24/03/2022 Forårsbanko kl. 18-22
24/04/2022 privat fest og 23.4. fra kl15
01/05/2022 privat fest og 30.4. fra kl 15
27/03/2022 Husets generalforsamling kl. 10-13.
01/04/2022 Fredagsbar
05/04/2022 Foredrag med Ulf Pilgaard Kl. 19-21.30
17/04/2022 privat fest og 16.4. fra kl 15
06/05/2022 Fredagsbar kl. 16-18
08/05/2022 privat fest og 7.5. fra kl 15
13/05/2022 privat fest og 12.5
22/05/2022 Kræmmer- og Loppemarked for Børn og vioksne. Kl. 10-13
26/05/2022 privat fest og 25.5. fra kl 15
29/05/2022 privat fest og 28.5. fra kl 15
03/06/2022 Fredagsbar. Kl. 16-18
04/06/2022 Privat fest fra den 4.6. kl. 12-7.6. kl. 12.
11/06/2022 Privat fest og 10.6. fra kl 15
23/6/2022 Sankt Hans
13/8/2022 Privat fest
5/8/2022 Fredagsbar Kl. 16-18
28/8/2022 Familiearrangement
02/09/2022 Fredagsbar Kl. 16-18
7/10/2022 Arrangement med Susi og Leo. Med spsining. kl. 18.00-23,00
30/10/2022 Halloween Kl. 17-20
04/11/2022 Fredagsbar kl. 16.18
18/11/2022 Husets 125 år jubilæum
30/11/2022 Julebanko
2/12/2022 Fredagsbar kl. 16-18
22/12/2022 Juletræ 18-20.30
2023
23/04/2023 Privat fest og 22.4. fra kl 15
05/05/2023 Privat fest og 4.5. fra kl 15
07/05/2023 Privat fest og 6.5. fra kl 17
18/05/2023 privat fest og 17.5. og 19.5.
2024
2025
16/05/2025 privat fest og 15.5. fra kl 15
2026
01/05/2026 privat fest og fra den 30.4.26 kl. 15.
2027
2028
12/05/2028 privat fest og 11.5 fra kl 15