Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Husets Generalforsamling

19 marts kl. 10:00 14:00

Ifølge vedtægterne skal forsamlingshusets generalforsamling holdes hvert år i marts måned – i 2023 bliver det den 19. marts kl 11.

Går vi tilbage i historien holdt man for mange år siden generalforsamlingen en søndag.  Det prøver vi igen og afslutter med spisning, så der bliver tid til at snakke sammen. Husk at bestille spisebillet på aabyskov.nemtilmeld.dk

Da 2023 er et ulige år, skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne:

  • Jan Hansen
  • Arne Jensen
  • Jørgen Larsen

På valg er suppleanterne:

  • Lizetta Johansen
  • Mette Fabech

Som revisor er Jørgen Erik Kristensen på valg.  Som revisorsuppleant er Gitte L. Jensen på valg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden – Jan Hansen, formand@aabyskov-forsamlingshus.dk  – senest 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægtens § 9 stk. 2. Det vil sige at det skal være formanden i hænde senest 11. Marts.

Alle der har betalt kontingent for 2022 har stemmeret. Forny gerne jeres medlemskab til 2023. Det koster 100 kr. pr, person. Kan betales ved overførsel til konto i Fynske Bank 0819 – 8190155405 eller MobilePay 63 997 – husk at oplyse adresse på afsender, så betalingen kan registreres korrekt.

Hvad får man for at være medlem af huset? 

Først og fremmest er man med til at vise sin støtte til huset.  Antallet af medlemmer har også betydning, når der skal søges midler til arrangementer og større vedligeholdelsesarbejder i huset. Ud over at vise sin støtte til huset er der adgang til den årlige generalforsamling og med deltagelse i fællesspisningen.

Reserver dine gratis spisebilletter nu, senest 14. Marts 2023