Generalforsamling 25 marts 2020

Vi kalder atter til Generalforsamlingen i Åbyskov Forsamlingshus.

25. Marts 2020 kl 18

Dagsorden ifølge vedtægtens § 9.
Forslag der ønskes optaget til behandling indsendes til formanden inden den 18. Marts 2020.
Forslag kan sendes pr. mail til formand@aabyskov-forsamlingshus.dk .
Alle der har betalt kontingent for 2019 har stemmeret.

Efter generalforsamlingen serveres et let måltid. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men det er praktisk af hensyn til spisningen.

Kontakt Jørgen på havblik@sydfynsmail.dk eller telefon 4224 7143 angående spisning.