Bestyrelsen 2023 - 1

Konstituerende bestyrelsesmøde var 28/3, hvor posterne blev fordelt således:
Formand: Jan Hansen
Næstformand: Arne Jensen
Kasserer: Jørgen Larsen
Sekretær: Bjarne Lundsgaard
Bestyrelsemedlemmer: Kurt Kølle, Poul Lorentzen og Svend Jensen

Suppleanterne er : Mette Fabech og Aase Koefoed 

Da referatet fra generalforsamlingen blev godkendt, kunne bestyrelsen straks tage fat på det kommende års opgaver, og hvordan arbejdet i bestyrelsen struktureres.

Konstituering 2023